Wood-you like some help?

Vakmanschap

Lange levensduur

Kwaliteit

Opleidingen 21ste eeuwse vaardigheden in ondernemingen

Wood-You voorziet voor zijn medewerkers de mogelijkheid om zich bij te scholen.

Met behulp van ESF-Vlaanderen wordt aandacht besteed aan het creëren of versterken van 21ste-eeuwse vaardigheden:

  • Digitale geletterdheid
  • communiceren
  • Creatief denken en handelen
  • Kritisch denken
  • Probleemoplossend denken en handelen
  • Samenwerken
  • Sociale en culturele vaardigheden

 

Het ESF daagt organisaties uit om acties op te zetten, die het functioneren van de arbeidsmarkt duurzaam verbeteren. Dat doet het met zowel Europese als Vlaamse middelen. Het ESF verwerft en deelt kennis zodat het kan bijdragen tot de oplossingen van vandaag en morgen. We komen tot dit resultaat door een voortdurende samenwerking met de partners.

Medewerkers zetten hun enthousiasme en expertise in zodat ze enerzijds proactief de uitdagingen op de arbeidsmarkt kunnen detecteren en anderzijds organisaties kunnen aanzetten tot initiatief en innovatie.